Als u werkloos dreigt te raken of u om een andere reden weg wilt bij uw werkgever, kan behoefte ontstaan aan professionele coaching. Outplacement is dan een goede begeleidingsvorm. Zeker als één van de overwegingen is “iets voor u zelf te beginnen” is SAAC een uitstekende partner.

Hoe werkt het?

Het traject is verdeeld in persoons- en werkgerichte onderdelen, die in twee fases verlopen:

Heroriëntatie

1. Zelfanalyse: Het maken van een grondige zelfanalyse, wat leidt tot een helder zelfbeeld. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s als Levensloop & Loopbaan, systemen & invloeden, Werkwaarden, Motivatie en Energie, Talent, Kwaliteit en Identiteit.
2. Doelstelling: Een heldere loopbaandoelstelling als uitkomst van een werkproces langs thema’s als: Wat wil je echt? visualiseer je toekomst, Wat kan je echt? competenties, vaardigheden, favoriete rollen, Hoe en waar kan je het? Communicatie en Organisatiecultuur.
3. Leiderschap en missie: Welk ondernemend idee verkies je? Aan de hand van verschillende opdrachten en (zelfhulp)oefeningen kom je tot de voor jou best passende ondernemende ideëen.

Dit onderzoeksdeel rondt u af met uw eigen Professioneel Basisplan.

Plaatsing

4. Als u na het uitgebreide zelfonderzoek tot het inzicht komt, dat het u beter past een nieuwe baan te zoeken dan ondernemer te worden, richt het vervolg van het traject zich op het opstellen van een goed CV, het onderzoeken van de persoonlijke arbeidsmarkt en het opzetten van een sollicitatiecampagne om de juiste baan te vinden.
5. Als duidelijk is, dat u nog steeds gedreven bent om met vertrouwen zelfstandig ondernemer te worden, doorloopt u hierna het startersprogramma Zeker van Start®. Dit is het bewezen coachingsprogramma voor startende ondernemers van SAAC. Zie voor de details elders op deze website Het betreft natuurlijk ook hier een traject op basis van maatwerk.

Noot:

In sommige gevallen is als voorfase eerst revitalisering nodig voordat effectief met de loopbaanheroriëntatie kan worden begonnen. Graag bespreken we met u de mogelijkheden.

Begeleidingsduur

De begeleiding loopt minimaal door tot en met de proeftijd in uw nieuwe baan. In overleg is desgewenst ook langer lopende coaching mogelijk. In het geval van een start als ondernemer, worden aparte coachingsafspraken voor nà de start gemaakt. Vaker worden hier ook afspraken over gemaakt met uw zakenbank of bedrijfsfinancier.

Resultaten!

Onze ervaring is, dat in verreweg de meeste gevallen binnen drie maanden tot een jaar een bevredigend resultaat is behaald. Dat wil zeggen: U heeft een nieuwe baan gevonden of bent een eigen bedrijf gestart. In uitzonderlijke gevallen bent u na een jaar nog niet zo ver. Dan loopt de coaching desgewenst gewoon nog langer door.
Outplacement aanvragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op! Of bel direct met 0348 – 46 06 36.