SAAC is een bureau voor Coaching & Financieel Beheer voor het MKB.

Algemeen

SAAC is al sinds 1994 gespecialiseerd in dienstverlening aan branches met complexe administraties, zoals de creatieve sector (muziek, kunst etc.), de bloemenbranche en de re-integratiesector. Wij beschikken daarbij over expertise in financieel beheer & administraties voor reïntegratiebedrijven, boekingsbureaus, professionele muziekgroepen en de bloemenexport.

Verder is SAAC gespecialiseerd in het coachen van ondernemende mensen en organisaties bij verzelfstandiging. Klanten variëren van starters tot holdingdirecties. Opdrachtgevers zijn bedrijven en instellingen, waaronder UWV en Gemeentes (zie ook onze referentielijst). Ook coacht en traint SAAC professionele teams naar meer ondernemend gedrag.

Achtergrond

In 1994 is SAAC gestart als gespecialiseerd administratiebureau voor de muzieksector. Een bekende popgroep, een platenlabel, een boekingsbureau en een merchandisebedrijf waren de eerste klanten. Omdat SAAC zich ontwikkelde tot specialist, werden al snel meer boekingsbureaus klant bij SAAC. In korte tijd zat de (toenmalige) eenmanspraktijk vol.

In 1999 is Bedrijfsadvies & Coaching als tweede pijler toegevoegd. Met de komst van Arbeidsintegratie NV als eerste grote opdrachtgever voor deze nieuwe divisie, heeft SAAC zich de eerste jaren toegelegd op het begeleiden van startende ondernemers vanuit een WAO-situatie. Financierings- en verzekeringstechnisch is dit een specialisme binnen een specialisme gebleken. Vanuit een unieke samenwerking met arbeidsdeskundigen en reïntegratieconsulenten van de AI-vestigingen Rijnstreek en Den Haag hebben tientallen voormalige WAO-ers succesvol een eigen zaak kunnen opbouwen.

Ontwikkeling

Met de liberalisatie van de markt voor arbeidsreïntegratie nemen voor Bedrijfsadvies & Coaching de mogelijkheden toe en wordt de starterspraktijk allengs uitgebreid tot een brede advies- en coachingspraktijk voor ondernemers in het MKB. Bij de administratiepraktijk wordt de focus met name gelegd op een groei in kwaliteit, zodat ook bijvoorbeeld de rol als hoofdadministrateur bij een middelgroot bloemenexportbedrijf naar tevredenheid kan worden ingevuld.

De opleving van de economie vanaf eind 2005 genereert voor SAAC nieuwe vragen uit de markt. Meer en meer wordt een beroep gedaan op onze senior expertise ten aanzien van ondernemende organisaties. Zo worden niet langer alleen startende ondernemers geholpen en werkmaatschappijen verzelfstandigd, maar worden nu ook complete teams getraind en gecoacht om zich verder te ontwikkelen in hun ondernemerschap.

Om de kwaliteit verder te waarborgen heeft SAAC zich in 2006 aangesloten bij het juridische netwerk XS 2 Justice en bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).