Meer kapitaal in plaats van bankkrediet

“Er is niet meer behoefte aan bancair krediet bij het midden- en kleinbedrijf, maar juist aan eigen vermogen.” Dat stelt DNB-president Klaas Knot. Hij roept op om de markt voor risicodragend kapitaal verder te ontwikkelen.
De kredietverlening aan het MKB blijft momenteel achter, ondanks optimisme over de Nederlandse economie. Het afknijpen van de financieringen kost 2 tot 4% groei bij MKB en dat is zorgelijk voor onze economie, want het MKB is 40% van de economie.

Groei economie

Het is vooral het grootbedrijf waar sprake is van herstel, blijkt uit cijfers van DNB. Het midden- en kleinbedrijf heeft het vooralsnog veel moeilijker. Het midden- en vooral het kleinbedrijf wordt geraakt door de fors afgenomen binnenlandse vraag in Nederland, Het MKB beschikt over relatief weinig interne middelen en is minder winstgevend, aldus de bank.

Kredietverlening

Klaas Knot stelde bij de presentatie van het jaarverslag van DNB: “Ik hoor meer zorgwekkende verhalen over kredietverlening aan MKB, maar er is een complex aan factoren wat hier speelt. Er bereiken ons voortdurende zorgwekkende verhalen over de kredietverlening, met name daar waar het gaat om het midden en kleinbedrijf.”
DNB schrijft in het jaarverslag over de verminderde toegang tot financieringen voor het bedrijfsleven: Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) is door de recessie verzwakt en kent relatief veel betalingsachterstanden.

Toegang tot externe financiering is voor veel bedrijven een belangrijke voorwaarde voor het kunnen verrichten van investeringen. Deze toegang is de afgelopen jaren minder ruim geworden, met name voor bankafhankelijke bedrijven, zoals grote delen van het niet-exporterende deel van het midden- en kleinbedrijf. Uit enquêtes blijkt dat de beperking van het kredietaanbod van banken aan deze bedrijven samenhangt met het door de conjuncturele neergang toegenomen kredietrisico.

Daarnaast hangt de verminderde toegang tot bank krediet samen met de maatregelen die banken hebben moeten nemen in het kader van hun onvermijdelijke en noodzakelijke balansherstel. Vraag- en aanbod van krediet lopen door elkaar heen, aldus DNB in een toelichting. Ook zijn er problemen met het risicoprofiel van de (kleine) bedrijven en van kapitaalsbeslag wat MKB-leningen leggen op de balans van banken.
Knot: “Het kan zijn dat de kredietverlening nog een aantal kwartalen nodig heeft voordat het been kan worden bijgetrokken.”

Veel te weinig eigen vermogen

Maar Klaas Knot heeft nog een reden waarom de kredietverlening aan het MKB achterblijft. De belangrijkste reden wat hem betreft: “De balans van veel MKB-ondernemingen zelf is zeer zwaar uitgehold in de crisis. Heel veel MKB-ers hebben nog maar 10% eigen vermogen. De recessie heeft zware aanslagen geleverd aan het eigen vermogen van het MKB. Banken voelen zich minder comfortabel bij het verlenen van krediet, omdat de kans dat ze het geld terugkrijgen toch iets kleiner is. Banken hoeven natuurlijk niet aan verliesfinanciering te doen.”

Knot noemde de detailhandel als voorbeeld. Dat bijvoorbeeld sommige winkels er over een paar jaar niet meer zullen zijn. De balans bij veel MKB’ers is al uit het lood, aldus De Nederlandsche Bank. De verhouding tussen schuld en eigen vermogen is al scheef getrokken. Knot stelt daarover: “Ik denk niet dat er iemand bij geholpen is om die verhouding nog schever te trekken door louter op bancair krediet te focussen. Die hebben behoefte aan risicodragend kapitaal. We hebben behoefte aan meer risicodragend kapitaal buiten de banken om.”

“We hebben behoefte aan risicodragend kapitaal in het MKB, daar is iedereen er over eens. Maar het is niet gezegd dat dat kapitaal van bankiers moet komen, we moeten kijken naar alternatieve financieringswijze voor het MKB. Bijvoorbeeld Private Equity, crowd funding en securitisaties. Misschien kunnen we leren van het buitenland over de financiering van het mkb. We moeten ook kijken of we aanpassingen moeten maken in Nederland. We zijn in Nederland relatief overafhankelijk van het bancaire kanaal en dat is kwetsbaar.”

(Bron: RTL Z)

Oud-ondernemers domineren overnamemarkt MKB

Rijke ondernemers, die gecashed hebben bij de verkoop van hun eigen bedrijf, domineren momenteel de overnamemarkt van het mkb. Het zijn dus niet meer de kinderen of collega’s die opvolgen en overnemen.

Dat blijkt vandaag uit een peiling van het Financieele Dagblad. Tom Beltman, van bedrijvenmakelaar Marktlink legt uit hoe dat komt: “Tot een, twee, drie jaar geleden zagen wij dat er veel managers uit het bedrijfsleven op de markt kwamen. Die hadden vaak een tot twee overwaarde of een stamrecht waar een paar ton in zat. Dat soort managers zijn er minder en banken zijn minder bereid mee te werken aan dat soort overnames.”

De nieuwe kopers zijn steeds vaker ondernemers die eerder hun eigen zaak al succesvol wisten te verkopen, zegt Beltman. “Die hebben iets tien tot vijftien jaar gedaan, hebben hun bedrijf verkocht en hun vermogen opgebouwd. En dan vermogen wenden ze weer aan tijdens de huidige crisis om weer op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Dat zijn de huidige kopers.”

Minder vaak binnen de familie

Tegelijkertijd is er ook een duidelijke trend dat bedrijven steeds minder vaak binnen de familie blijven. Ook Beltman hoort nog maar zelden dat er een opvolger binnen de familie is. “Uit onderzoek van een van de grote accountants bleek onlangs ook at maar ongeveer 10 procent van de bedrijven in het MKB een opvolger heeft. Je zou kunnen stellen dat dit sterk afneemt.”

De oud-ondernemers die de bedrijven overnemen doen dat overigens om heel verschillende redenen, legt Beltman uit. “De één vind het leuk om een interim-klus op te pakken en een ander vind het juist heel leuk omdat ze niet thuis willen zitten. Dat hebben ze misschien twee jaar gedaan maar als je midden 30 of 40 bent, vinden ze het te jong om het hele leven thuis te blijven zitten. Dan zoeken ze weer een nieuwe uitdaging.”

Bron: BNR Nieuwsradio

SAAC sponsort Natuurlijk Ritme

Al sinds 1998 is SAAC betrokken bij een bijzonder project, gericht op muziek en gezondheid. In 2010 leidde dit tot een samenwerking met de VVV’s in het Groene Hart: Onder de wervingstekst “Lekker ritme in het Groene Hart” worden toeristische- teambuilding-workshops percussie verzorgd.

Lekker Ritme in het Groene Hart

Recent is daar een heuse spin-off bijgekomen. In het bedrijf Natural Health Rhythms combineren Rob de Keizer  en Rodger Stringa hun internationale coach- en trainers-expertise op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en stressmanagement.  Het bijzondere initiatief richt zich in eerste instantie op bedrijven en instellingen waar zich verzuim- en burn-out-kwesties voordoen.

Natural Health Rhythms

Het aanbod van op gezondheid en welzijn gerichte Percussieworkshops vormt een aanvulling op de coachingsactivteiten van Rob de Keizer èn vormt een mooie combinatie met zijn passie voor percussie.

Rechters grijpen preventief in bij omvallende bedrijven

Om de kans op een doorstart te vergroten, grijpen rechters -voorlopig zonder wettelijke basis- preventief in bij bedrijven die dreigen om te vallen.
De economische crisis leidt tot recordaantallen faillissementen, vooral in de bouw en de detailhandel. Het kabinet en de Tweede Kamer studeren op mogelijkheden om bij bedrijven die het zeer zwaar hebben preventief al een bewindvoerder aan te stellen, die kijkt naar mogelijkheden voor een doorstart. Maar een concreet voorstel voor aanpassing van de Nederlandse faillissementswetgeving wordt pas dit najaar verwacht.

Vroegtijdig werken aan doorstart

Rechters in Nederland stellen intussen vaker op eigen houtje een zogenoemde ‘stille bewindvoerder’ aan, die een doorstart van bedrijven moet voorbereiden. Dit is inmiddels bij minstens zestien grote MKB-bedrijven gebeurd, zo meldt Het Financieele Dagbad in juni.

Rechters bij Nederlandse rechtbanken werken volgens het FD globaal volgens een procedure die in de UK wordt gehanteerd: op verzoek van de directie of schuldeisers wordt een stille bewindvoerder aangesteld. Voorbeelden hiervan zijn de Schoenenreus en champignonteler Prime Champ. Stille bewindvoerders zorden ervoor, dat een groot deel van de werknemers zijn baan kon behouden.

Stille bewindvoerder

“De crisis wacht niet op Den Haag”, zegt rechter Mincke Melissen van de Amsterdamse rechtbank. Een stille bewindvoerder die al actief is voordat uitstel van betaling een feit is, kan voorkomen dat reputatieschade, stakende leveranciers en weglopende klanten de waarde van een bedrijf doen verdampen. Als het faillissement een feit is, neemt doorgaans ook de kans op een doorstart sterk af.

(Bron: Z24)

Startkapitaal niet meer verplicht bij oprichten bv

Ondernemers die vanaf 1 oktober een besloten vennootschap willen oprichten, hoeven niet meer verplicht 18.000 euro startkapitaal in te leggen. Volgens een wet van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) mogen ondernemers voortaan zelf weten hoeveel geld ze in het begin in het bedrijf stoppen.

Veel ondernemers denken na over verandering van rechtsvorm

Opstelten maakt haast met de flexibilisering van het bv-recht. Hij heeft de Eerste Kamer gevraagd om de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aan te nemen. Het bv-recht is nu nog teveel gebaseerd op het nv-recht, waardoor het door velen als ‘star’ en onnodig belastend wordt ervaren.

Met de wetswijziging krijgen aandeelhouders meer ruimte om hun onderlinge relatie te regelen en de BV in te richten naar de aard van het werk. Ook andere belemmeringen, zoals de verplichte blokkeringregeling, bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura worden door de nieuwe wet weggenomen.

Er wordt verwacht dat de maatregel een gunstig economisch effect zal hebben: Voor kleinere en startende ondernemers wordt het nu makkelijker om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid (BV).

(bronnen: Staatscourant, Pleinplus, ANP)

Jubileumboekje SAAC 10 jaar re-integratie arbeidsgehandicapte ondernemers

Ruim 10 jaar intensieve coaching aan startende ondernemers met een arbeidshandicap willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Een aantal van de door SAAC gecoachte ondernemers heeft de moeite genomen hun persoonlijk verhaal op papier te zetten. Wij zijn er blij mee, dat het geen opgedirkte verkooppraatjes zijn geworden, maar echte persoonlijke verhalen.

Open het gratis jubileum-E-boekje bij de Downloads Nieuwsbrief en laat u verrassen en inspireren door mensen die het lef hebben gehad om, ondanks een arbeidshandicap, een eigen bedrijf te starten en vol te houden.

Liever een echt boekje? Via het contactformulier contact kunt u voor € 12,50 per stuk (ex. BTW en verzendkosten) één of meerdere gedrukte exemplaren bestellen; ook leuk als relatiegeschenk!

SAAC scoort een ruime 8 in Kwaliteits Audit

Op verzoek van SAAC heeft bureau CIIO in het voorjaar 2011 onderzoek gedaan naar het kwaliteitsmanagement van SAAC. CIIO is een gespecialiseerd certificeringbureau voor de professionele dienstverlening.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn deze (citaat): “Wij hebben bij uw organisatie SAAC een audit uitgevoerd op basis van de kwaliteitseisen van het UWV als opdrachtgever. Het betreft het meetjaar 2010. De auditor heeft door het bestuderen van documenten en het houden van interviews vastgesteld, dat uw organisatie ruimschoots voldoet aan de gestelde kwaliteiteisen.

De uitgevoerde klanten- en tevredenheidsaudit laten tevreden klanten zien, die de dienstverlening van uw bureau SAAC waarderen.”

Hoogachtend,

Drs. ir. B. van Melle

 

Klanttevredenheid

Als onderdeel van de certificering heeft ook een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder onze klanten van UWV. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Digi-Psy. Onderzoeker Marcelissen concludeert (citaat): “De dienstverlening van SAAC wordt door de cliënten als zeer positief ervaren! De cliënten geven SAAC een hoog rapportcijfer van 8,1.”

Met vriendelijke groet,

F. Marcelissen