Uw voordelen op een rij:

  • Uw zelfbeeld wordt objectiever. U bent zich bewuster van uw sterke en uw aandachtspunten als ondernemer.
  • Op basis van objectieve informatie kunt u de juiste prioriteiten voor uw eigen ontwikkeling als ondernemer stellen.
  • U ziet scherp in waar uw aandacht en ontwikkelfocus moet liggen.

Als ondernemer weet u dat u zelf de belangrijkste factor bent voor het succes van uw onderneming. Succes dat niet alleen voortkomt uit vakkennis en ervaring, maar vooral uit uw houding en gedrag.

Goede zelfkennis is van essentieel belang. Kritisch naar u zelf kijken is u niet vreemd, maar hoe komt u aan objectieve kennis over uw kwaliteiten als ondernemer? Ook financiers en business-partners zijn daar zeer in geïnteresseerd. Het is nu eenmaal beter bouwen op werkelijke kennis dan op gevoel.

Uw Ondernemerskwaliteit getest

Via twee unieke ondernemerstests en een gesprek met de ondernemerscoach krijgt u in korte tijd een aanzienlijk beter zicht op uw eigenschappen en kwaliteiten als ondernemer . Uw sterke en zwakkere kanten komen in beeld.

In de vorm van een ondernemersprofiel en een aandachtspuntenanalyse krijgt u een helder beeld geschetst van waar u staat. Bent u bijvoorbeeld prestatiegericht en effectief, of bent u meer creatief en sociaal ingesteld? Hoe zit het met uw doorzettingsvermogen? En hoe zelfstandig bent u eigenlijk?

Aansluitend krijgt u tips hoe u uw sterkere punten nog beter kunt benutten en hoe u uw zwakke kanten kunt versterken.

De ervaring in onze praktijk leert dat 9 van de 10 ondernemers zich grotendeels in de testuitkomsten herkennen. Zeker in combinatie met een na-gesprek met de ondernemerscoach. levert u dit een aantal glasheldere werkpunten op.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op. Of bel direct voor een afspraak 0348 – 46 06 36