Uw voordelen op een rij:

 • U krijgt haalt beproefde specialistische expertise in huis, waar het gaat om de begeleiding van startende ondernemers met een arbeidshandicap.
 • U plukt de vruchten van 20 jaar ervaring met het selecteren en coachen van startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
 • SAAC werkt doelgericht en kansbewust; tot en met het effectief inschatten van de reële financiering- en verzekeringskansen voor uw cliënten aan toe.
 • U kunt zich concentreren op uw kernactiviteit, doordat wij als vakspecialist veilig en vertrouwd de zorg voor uw cliënten uit handen nemen.
 • Starters ervaren een individuele en onafhankelijke coach als bijzonder stimulerend.

Coaching van Startende ondernemers

Mensen in kwetsbare posities mogen van reïntegratiepartijen verwachten dat ze werkelijk worden begeleid naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Wat betreft duurzame reïntegratie, biedt zelfstandig ondernemen voor sommige cliënten betere kansen dan loondienst.

SAAC is gespecialiseerd in het begeleiden van arbeidsgehandicapten en andere sociaal-economisch zwakkeren bij de start van een eigen bedrijf. In 20 jaar opgebouwde expertise in het selecteren en coachen van startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf staan volledig tot uw beschikking!

Hoe werkt het?

Na een korte aanmeldingsprocedure worden arbeidsgehandicapten en sociaal-economisch zwakkeren methodisch gestructureerd naar de start van een eigen bedrijf begeleid. Het specialistische begeleidingswerk vindt plaats in vier fasen:

 

 • O riëntatie op het ondernemerschap,
 • O pstellen van het ondernemersplan,
 • R ealisatie van het bedrijf,
 • R esultaten genereren met het bedrijf.

Afhankelijk van uw inkoopregels kan administratief een andere fasering worden toegepast. In alle fasen van begeleiding vormen integriteit en respect voor ieder individu als vanzelf-sprekend de grondtoon. Van de fasen is meer gedetailleerde informatie beschikbaar.

Resultaten!

Resultaten die u mag verwachten wanneer u SAAC inschakelt zijn:

 

 • Een heldere analyse over de geschiktheid van een cliënt als zelfstandig ondernemer.
 • Een efficiëntere inzet van uw arbeidsdeskundigen en reïntegratiecoaches.
 • Verwezenlijking van duurzame arbeid voor cliënten met een drang naar zelfstandig ondernemerschap.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op. Of bel direct voor een afspraak 0348 – 46 06 36