Als u werkloos bent of arbeidsgehandicapt, kan de keuze voor zelfstandig ondernemen een optie zijn die aansluit bij uw kwaliteiten. Om u goed voor te bereiden op het eigen bedrijf, en u daarbij professioneel te laten begeleiden, kan de IRO-regeling een uitkomst voor u zijn.

IRO staat voor individuele reïntegratie overeenkomst . Met zo’n IRO kunt u uw reïntegratietraject grotendeels zèlf invullen. SAAC is door UWV toegelaten om IRO’s uit te voeren. Met een IRO “koopt” u bij SAAC 20 jaar ervaring in starterscoaching, zonder dat u daar zelf voor hoeft te betalen.

U komt in principe voor een IRO in aanmerking als u één van de volgende uitkeringen heeft: WIA (voorheen WAO), WW, WAZ, Wajong of u valt onder de REA. Als u een Ziektewet- of Bijstands-uitkering heeft, zijn er andere mogelijkheden om de coaching bij SAAC door instanties te laten subsidiëren.

Zeker van Start met SAAC

Eigen baas worden is een spannend groeiproces . Vragen stellen, informatie vergaren, dingen uitzoeken, stappen zetten. De Kamer van Koophandel, Belastingdienst, branche-vereniging en accountant zijn vertrouwde adressen. Ze reiken u belangrijke tips en informatie aan. Maar er komt veel meer bij kijken.
Mr Rob M. de Keizer van SAAC is de ervaren ondernemers-coach, die al honderden mensen zeker van hun zaak heeft helpen starten. Naast een gedegen zakelijk-technisch adviseur, is hij goed in het luisteren naar uw persoonlijke motieven en verlangens om door middel van een eigen bedrijf, meer arbeidsvreugde en geluk te realiseren. In de vorm van individuele begeleiding, scholing en zelfwerkzaamheid (huiswerkopdrachten) bereiden wij u optimaal voor op uw nieuwe rol: als zelfstandig ondernemer!

De aanvraagprocedure IRO

  1. Via het aanmeldformulier geeft u aan een IRO (individuele reïntegratieovereenkomst) te willen afsluiten.
  2. Na contact met uw instantie, maken u en SAAC de formele IRO-aanvraag en uw trajectplan in orde.
  3. Na formeel accoord van het UWV kan de begeleiding van start gaan.

 Download: IRO Aanmeldformulier en privacyverklaring.pdf